توده – جرم تصویر نیویورک اخبار علمی و آموزشی

توده – جرم: تصویر نیویورک اخبار علمی و آموزشی

آرزوی جالب اکبر عبدی جهت محسن چاوشی

اکبر عبدی آرزو کرد که روزی محسن چاوشی کنسرت برگزار کند لیکن که حیف است مردم از این بازیگران و صورت های معروف لذت نبرند.  آرزوی جالب اکبر عبدی جهت ..

ادامه مطلب

خشم پرستو صالحی از سانسورشدن صحبت‌هایش

پرستو صالحی نسبت به تحریف صحبت هایش در یک مصاحبه با رسانه شخصی در صفحه شخصی اش تصویر العمل نشان داد. خشم پرستو صالحی از سانسورشدن صحبت هایش..

ادامه مطلب